Skip to content

Body & Mind lekce

Pilates

V nabídce doubleDRIVE clubu Jihlava samozřejmě nesmí chybět toto cvičení balančního, silového a strečinkového charakteru zaměřený na správné držení těla.

Pilates, to je takový malý zázrak.

Cílem cvičení je dosažení harmonie a spojení duše a těla. Uvědomění si jednoty těla a duše je zde ovšem pojato jen jako jednoduchá myšlenka. Metoda pilates se může přirovnat k přípravným jógovým cvikům, ale práce s dechem se v józe provádí mnohem důkladněji. Navíc v józe se za touto myšlenkou skrývá rozsáhlejší filozofie.

V pilates se sloučily prvky klasického rehabilitačního cvičení a východních cvičebních systémů, jako je například jóga, tai-chi nebo chi-kung. Pilates ale není jóga, metoda je přizpůsobena západnímu člověku a jeho potřebám. Může tak být přijatelným cvičením i pro ty, jimž východní disciplíny nevyhovují, stačí jim myšlenka harmonie jako taková a necítí potřebu systematicky pronikat do její hloubky.

Tento cvičební systém vede k posílení a protažení svalů celého těla a zároveň se přitom snaží využít vyvážené spolupráce těla a mysli. Pilates rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a učí správnému dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo svaly jako základ správného držení těla.


Power jóga

Power jóga (základem je tradiční Jóga) se začala cvičit v druhé polovině devadesátých let, kdy několik cvičitelů jógy hledalo způsob, jak ji přiblížit širšímu okruhu lidí a udělat ji více dynamickou a atraktivní. Power jóga se od té doby stala velice populární a je zajímavou alternativou nejen k samotné józe, ale také například k Aerobiku nebo Pilates.

Na rozdíl od tradiční jógy, kde se v jednotlivých pozicích setrvává poměrně dlouho, se v power józe pozice dynamicky střídají. Důraz je kladen hlavně na sílu a ohebnost.  Power jóga je proto fyzicky o něco náročnější než tradiční jóga a proto výrazně pomáhá při hubnutí, udržení váhy nebo získání základní svalové kondice.

Zpět ke kořenům –  Většina moderních lidí ztratila kontakt se sebou a životním prostředím. Už nemají kořeny. Jóga nabízí úžasnou metodu, jak tento kontakt obnovit. Neboť vás učí, jak se opět srovnat se sebou a svým tělem. Avšak abyste dosáhli tohoto stavu, budete potřebovat výdrž. Jóga, to není nějaké rychlé, instantní řešení. Skutečných a trvalých změn dosáhnete jedině tak, když budete jógu praktikovat několik let. Žádný strach, taková oddanost se vám rozhodně vyplatí: už po několika minutách si všimnete, že se něco mění. A čím déle budete cvičit, tím lépe se vám povede – tělesně, duševně i duchovně. Získáte ohromně fungující nástroj, který vám pomůže úspěšněji zvládat nástrahy běžného dne.

V souladu s přírodou

Jóga prý vznikla na základě pozorování přírody. Tím, že při cvičení napodobujeme zvířata nebo přírodní útvary, máme možnost spojit se hlouběji se svým okolím. Jóga nás učí, že vše souvisí se vším. Neboť nikoli člověk je mírou všech věcí, nýbrž veškerenstvo přírody. Ale abychom tuto skutečnost poznali, musíme uznat vlastní hodnotu života a přírody a učinit je základem svého konání. Proto mají jogíni úctu k pospolitosti všech živých bytostí, k harmonickému soužití lidí, zvířat a rostlin. Jde jim o zachování planety Země – vzduchu, který nás obklopuje, vod, jež nás omývají, a země, po níž kráčíme. My všichni potřebujeme čistý vzduch, čistou pitnou vodu, úrodnou půdu – i ostatní živé tvory. Konec-konců všechna živá stvoření jsou na sobě vzájemně závislá. Štěstí jednoho stvoření závisí na blahu celku.

Chcete něco změnit? Potom začněte tím, že převezmete odpovědnost za to, co činíte. Ať už se rozhodnete pro cokoli, ať konáte, či nekonáte – to vše má určité následky. Takový je zákon karmy, zákon o příčině a následku našich skutků, záměrů a úmyslů.

„Kdo chce zlepšit svět, může začít rovnou u sebe. Sami se staňte pozitivní změnou, již chcete ve světě vidět.“

Mahátma  Gándhí